איגוד תעשיות החדשנות ועתירות הידע IAESI

 

 


איגוד תעשיות החדשנות ועתירות הידע מייצג את תעשיות ההיי-טק בישראל. תעשיות אלו מהות את הכוח המניע של המשק הישראלי ומהוות גורם מרכזי בצמיחת כלכלת ישראל זה שלושה עשורים.
באיגוד חברות כ- 300 חברות העוסקות בתחומי האלקטרוניקה, המולכים למחצה, התקשורת, אלקטרו-אופטיקה, מכשור רפואי, מערכות ביטחוניות ובתי תוכנה.

מטרות האיגוד

• הובלת תעשיית האלקטרוניקה והתוכנה בישראל להתפתחות וגידול במכירות.
• להוביל, להשפיע ולייצג את חבריו במקבלי החלטות בממשלה ובכנסת, לשם קידום
  האינטרסים של תעשיות האלקטרוניקה והתוכנה.

• הרחבת העמקת השוק הבינלאומי עבור התעשייה בישראל, תוך יצירת הזדמנויות
  חדשות ושיתופי פעולה ברחבי העולם.

• קידום נושא החינוך הטכנולוגי המהווה מרכיב מרכזי בחוסנה של התעשייה ובבניית
  תשתית להתפתחות עתידית.

• הרחבת התעשייה לפריפריה הן באמצעות פריסה גיאוגרפית של מפעלים באזורי
  הפריפריה והן בהכשרת כוח אדם מתאים מקרב התושבים בה.

• קידום האינטרסים המקצועיים והכלכליים של תעשיית האלקטרוניקה והתוכנה, במסגרת
  המטרות הלאומיות.

תעשיית האלקטרוניקה והתוכנה או כפי שהנה מוכרת ברבים, תעשיית ההיי-טק, הנה "מנוע" הצמיחה של כלכלת ישראל. נמצא מתאם מלא בין התפתחות תעשייה זו לצמיחת המשק בישראל.
למעלה מ- 50 אחוז מהיצוא התעשייתי של מדינת ישראל הנו מתוצרת תעשיית ההיי-טק. למרות רצף של משברים שאותה חווה התעשייה בשנים האחרונות, מהתיסוף החד בשער השקל ועד למשבר הכלכלי העולמי, יודעת תעשיית ההיי-טק למצוא את דרכה לצמוח מידי שנה.

בשנת 2015 הגיעו מכירות תעשייה זו לכ- 32 מיליארד דולר, כאשר למעלה מ- 86% ממכירות אלו מיועדים ליצוא, וללא היכולת שלה להביא לעולם חדשנות ואיכות לא היה כל זה מתרחש.

תעשיית ההיי-טק הישראלי הפכה למותג בעיני מדינות העולם ובכך מאדירה את שמה של המדינה בקרב אומות העולם. משלחות מכל רחבי הגלובוס באות על מנת ללמוד וליישם אצל את אשר קורה בארץ.


עובדה זה הנה גאווה לישראל מחד אך בה בעת מעמידה את התעשייה בפני אתגרים תחרותיים ההולכים וגוברים בשוק העולמי. מכאן, שאל לנו לחשוב שלעולם חוסן! וחובה על כולנו לדאוג שתעשייה זו תמשיך ותצלח את האתגרים מחד ותמשיך לצמוח מאידך. 

מקבלי החלטות במדינת ישראל, הממשלה וכנסת ישראל מכירים בחשיבות ותרומת תעשיית ההיי-טק לחוסנה הכלכלי של מדינת ישראל והיות תעשייה זו "הקטר" המוביל את כלכלת ישראל, אך לא די בהכרת החשיבות והגאווה בהישגיה, אלא שיש לעשות מעשים. האיגוד פועל וממשיך לפעול למען קידום תעשיות ההיי-טק בישראל אל מול מקבלי החלטות בממשלה ובכנסת, על מנת שאלו יסייעו לתעשייה להמשיך ולהתמודד בהצלחה בתחרות ההולכת וגוברת ובה בעת להמשיך ולצמוח. 

האיגוד הציב לעצמו מטרה והיא להביא את מכירות תעשיית ההיי-טק ל-40 מיליארד דולר בשנה תוך שים ספורות. על מנת להגיע ליעד זה, הציג האיגוד למקבלי החלטות מסמך מדיניות שמפרט את הנושאים שעליהם לתת את הדעת . היה ובאם יאומצו ההצעות הרי תהא לכך השלכה על כלל החברות, מחברות ההזנק, דרך חברות קטנות ובינוניות ועד לגדולות.
אנחנו באיגוד מאמינים ומשוכנעים שיעד זה ניתן להשגה ואיננו בשמיים.

מדיניות האיגוד ופעילותו מסוכמת ומנוחים על ידי נשיאות האיגוד המונה 11 חברים ובראשם יו"ר הנשיאות. נשיאות זו נבחרת על ידי האסיפה הכללית של חברי האיגוד. בנשיאות יש נציגות למגוון החברות באיגוד, מחברות ההזנק ועד לחברות הגדולות.

האיגוד מקיים קשרים עם ארגונים מקבילים בעולם והינו פעיל בפורמים המאגדים בתוכם איגודי אלקטרוניקה בעולם:

• האיגוד של אסיה – ASIA ELECTRONICS FORUM    - AEF
• האיגוד העולמי   --  WORLD ELECTRONICS FORUM  - WEF

האיגוד הינו חבר נלווה ב- ETSI (ארגון התקינה האירופי לתקשורת). חברות זו מקנה לחברי האיגוד את היכולת ליטול חלק בדיונים הנערכים בגוף זה ולהשפיע על התקינה בתחום התקשורת.

האיגוד ימשיך ויפעל למען המשך התפתחות תעשיית ההיי-טק הישראלית מכאן, להמשיך ולהוביל את כלכלת ישראל.
 

 

 

עבור לתוכן העמוד