פורומים

מועדון מנכ"לים:
מתקיימות פגישות על מנת לספק במה למנכ"לים של החברות השונות, שם הם יכולים להציג נושאים בעלי עניין מיוחד ובה יש להם הזדמנות להחלפת מידע וניסיון היחודיים לרמת הניהול שלהם.

פורומים כלליים:
איכות, יחסים בינלאומיים וכולי. כל חברי האגוד מיוצגים בפורומים אלו, בהם מתקיימים דיונים על עניינים מקצועיים ונושאים בעלי עניין משותף לכל חברי האגוד.

פורומים סקטוריאליים:
תקשורת, בטחון, ציוד רפואי, טכנולוגיות מוליכים למחצה וכולי. נציגי החברות בענפים הנתונים מוזמנים לפגישות אלו, בהן דנים בנושאים ספציפיים, בקבלת החלטות ובהצעות לפעולה.

 

עבור לתוכן העמוד