פעילויות האיגוד

פעילות האיגוד:

 • ייצוג התעשייה בפני הממשלה, הכנסת והרשיות הממשלתיות, ומערבות בתהליכים של קביעת מדיניות העשויה להשפיע על התעשייה.
 • איסוף וניתוח מידע ונתונים בכל הקשור לתעשיות האלקטרוניקה והתוכנה בארץ ובעולם, לשימוש ולתעולת חברי האיגוד.
 • קיום ויצרת  קשרים בינלאומיים עם ארגונים ואיגודים זהים, מתוך מטרה לקדם שיתוף פעולה אשר ישרת את חברי האיגוד.
 • קיום קשרים הדוקים עם משרד המדען הראשי במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה, מכון היצוא הישראלי והתאחדות התעשיינים.
 • פתיחת שווקים חדשים בחו"ל לתעשיות האלקטרוניקה והתוכנה.

פעילויות אחרות:

חינוך טכנולוגי - האיגוד יזם וסייע למוסודת השכלה הגבוהה בארץ (מכללות ואוניברסיטאות) להיערך ולבצע הכשרה שנתית של כ-8,000 מהנדסים ואנשי תוכנה, המסיימים את לימודיהם מדי שנה.

איכות סביבה - נושא התעשייה הירוקה מהווה עקרון יסוד לפעילות בכלל חברות האלקטרוניקה והתוכנה בארץ. האיגוד, בשיתוף עם משרד הכלכלה והתעשייה והמשרד לאיכות הסביבה, פועל להגברת המודעות בנושא וביישום המתחייב מהאמנות הבינלאומיות במדינת ישראל.

פורומים - במסגרת האיגוד פועלים פורומים שונים, זאת במטרה להדק את הקשרים בין חבריו, לדון ולשתף בבעיות שונות וללמוד מהן ואף למצוא פתרונות במשותף.

 • מועדון מנכ"לים:
  מתקיימות פגישות על מנת לספק במה למנכ"לים של החברות השונות, שם הם יכולים להציג נושאים בעלי עניין מיוחד ובה יש להם הזדמנות להחלפת מידע וניסיון היחודיים לרמת הניהול שלהם.
 • פורומים כלליים:
  איכות, יחסים בינלאומיים וכולי. כל חברי האגוד מיוצגים בפורומים אלו, בהם מתקיימים דיונים על עניינים מקצועיים ונושאים בעלי עניין משותף לכל חברי האגוד.
 • פורומים סקטוריאליים:
  תקשורת, בטחון, ציוד רפואי, טכנולוגיות מוליכים למחצה וכולי. נציגי החברות בענפים הנתונים מוזמנים לפגישות אלו, בהן דנים בנושאים ספציפיים, בקבלת החלטות ובהצעות לפעולה.

האיגוד עצמו חבר באיגוד תעשיות האלקטרוניקה העולמי - WEF, חבר ב- AEF - איגוד האלקטרוניקה באסיה, וחבר נלווה ב- ETSI - ארגון התקינה האירופאי לתקשורת. במסגרת חברות זו זוכות חברות בארץ העוסקות בתחום התקשורת להיות שותפות בקביעת התקנים האירופאים בתחום.

עבור לתוכן העמוד