אינדקס חברי איגוד
הצטרפו לאיגוד פנימי
לוח ארועים

תקינה - כללי

איגוד תעשיות האלקטרוניקה והתוכנה פועל מזה שנים בשיתוף מכון התקנים הישראלי במספר ועדות תקינה רלבנטיות המשיקות לפעילות החברות עצמן.

התקינה היא למעשה הבסיס לאיכות החיים במובנה הרחב של המלה. התקנים משמשים כלי עזר חשוב לייצור מוצרים וחומרים, הם יוצרים אחידות במידות במשקולות ובסמלים, הם משמשים הנחיות לביצוע מלאכות שונות, והם חשובים ביותר לבטיחות הציבור ולבריאותו.  נעזרים בהם כל הגורמים הפועלים במשק, לרבות המגזר התעשייתי, ציבור הצרכנים, משרדי הממשלה וארגוני מסחר שונים.

תפקיד הועדות הטכניות הינו הכנת תקנים ישראלים, התהליך כולל דיונים מקצועיים כשהתקנים היוצאים תחת ידי הועדות משמשים גם ככלי לקבלת החלטות בנושאים שונים שתעשיית האלקטרוניקה עוסקת בהם. 

בתהליך הכנת התקנים נחשפים החברים למידע מקצועי בעל ערך רב ומשפיעים על קבלת ההחלטות בסוגיות הבאות:   

• אימוץ התקנים הבינלאומיים והתאמתם לצורכי המשק הישראלי.
• גיבוש עמדה בנושאים שונים העולים על סדר היום ושהינם בעלי השלכה על תעשיית האלקטרוניקה והתוכנה.
• העברת מידע ועדכונים הקשורים לתקנים בעולם ובעלי השפעה על התפתחות הענף.

החברות בועדה כרוכה בהשתתפות בישיבות המתקיימות כ 2-4 פעמים בשנה עם זאת, על חבר הממונה כנציגנו בועדה מוטלת החובה להשתתף ברוב הישיבות. לאור החשיבות הרבה בהידוק הקשר בין האיגוד ובין מכון התקנים, הנני פונה אליך בבקשה להצטרף לועדה זו. 

עבור לתוכן העמוד