שירותי האיגוד - איגוד תעשיות החדשנות ועתירות הידע

איגוד תעשיות החדשנות ועתירות הידע מאגד כ- 300 תעשיות מתחומים שונים ביניהם:
תקשורת, ציוד רפואי, תוכנה, ציוד תעשייתי, מערכות צבאיות ורכיבים אלקטרוניים.
 
האיגוד הוקם במטרה לקדם ולפתח את תעשיית האלקטרוניקה והתוכנה בישראל.

שירותי האיגוד :

לפעול במסגרת האיגוד להמרצת שיתוף פעולה מנהלתי, חרושתי ופיננסי כדי ליצור מנוף
בעל משקל על גורמי חוץ מחד ולהוריד עלויות מאידך.

לפעול עם גורמי חוץ לקידום היצוא והגדלת רווחיותו.
 

לפעול להגדלה וביסוס תשתית המו"פ בתעשיות האלקטרוניקה והמידע בארץ.

לפעול עם התאחדות התעשיינים כדי שחברי האיגוד ייוצגו כראוי.

ליצור ולקיים שיתוף פעולה עם ארגונים בעלי יעוד דומה בחו"ל ובארץ.

לפעול ליצירת תדמית נאותה של התעשיות החברות בציבור בארץ ובחו"ל.

לפעול במסגרת האיגוד ומחוץ לאיגוד להכשרת כ"א מתאים בהווה ובעתיד.

לאסוף, לעבד ולהפיץ מידע משמעותי הנשאב מתוך האיגוד לכל חברי האיגוד.

לאסוף, לעבד ולהפיץ מידע משמעותי הנשאב ממקורות חוץ לשימוש חברי האיגוד.

לפעול ליצירת שוק מקומי לאותם מוצרים שהם תחליפי יבוא כדאיים ולאותם מוצרים
שיצואם אינו מתאפשר אלא לאחר בחינתם אצל צרכנים מקומיים.


 

עבור לתוכן העמוד