אינדקס חברי איגוד
הצטרפו לאיגוד פנימי
לוח ארועים

מכון התקנים הישראלי (מת"י)

 

מכונים לאומיים        

מכון התקנים הישראלי           


מדניות התקינה הישראלית היא לאמץ ככל האשר תקנים בין-לאומים תוך התאמתם לצורכי המשק הישראלי.

התקנים מהווים, בין היתר, תמריץ להעלאת איכות המוצרים והגדרת תחרותיות התעשייה הישראלית בשווקים

הבין-לאומיים והמקומיים.

באמצעות התקנים מושגות מטרות רבות- הגנה על הצרכן מפנים מוצרים פגומים, הבטחת בטיחותו ובריאותו,

הקלה על הסחר הבין לאומי, שמירה על איכות הסביבה ופישוט תהליכים לשיפור התקשורת בין ספק לקוח.   

 

כתובת: רחוב לבנון 42, תל אביב, 69977

טל:      972-3-6465154    

פקס:   972-3-6412762

אתר אינטרנט

עבור לתוכן העמוד